Kościół pw. św. Krzysztofa, Godowa, Polska

  • Model: Positiv
  • Ilość manuałów: 3
  • Ilość głosów: 72 (64 cięgieł rejestrowych + 8 rejestrów płytkowych)
  • Nagłośnienie: Harmony I (8x)
  • Piszczałki z systemem nagłośnieniowym wewnątrz.