Rejestry płytkowe

Rejestry płytkowe

Drewniane rejestry płytkowe są rozwiązanie standardowym w modelach Fughetta i Europa. Są one również wykorzystywane do kontroli połączeń (kopulacji) w rozbudowanych wersjach kontuarów Positiv, Silesia i Moderno.
Aktywność rejestru jest sygnalizowana zapaleniem się osadzonej w nim diody LED. Opcjonalnie dostępne są również ruchome, automatyczne rejestry płytkowe. ,