Klawiatury pedałowe

Klawiatury pedałowe

Standardowo proponowana przez nas klawiatura pedałowa (nożna) jest wklęsła, złożona z 30 równoległych klawiszy.

Opcjonalnie proponujemy klawiaturę wklęsłą, z 32-oma klawiszami rozmieszczonymi promieniście.